ЗИФ

Фото
Название
Производ., л/мин
Давление, атм
Мощность, кВт
Цена
3000 л/мин
7 атм
18.5 кВт

367000 руб.


На складе

Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 3,0/0,7 в кожухе

3000 л/мин
7 атм
18.5 кВт

385000 руб.


На складе

Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 3,0/0,7 в кожухе на шасси

3000 л/мин
7 атм
19.5 кВт

443000 руб.


На складе

3000 л/мин
10 атм
22 кВт

485000 руб.


На складе

3000 л/мин
10 атм
18.5 кВт

413000 руб.


На складе

3500 л/мин
7 атм
18.5 кВт

413000 руб.


На складе

3600 л/мин
10 атм
22 кВт

419000 руб.


На складе

4000 л/мин
7 атм
22 кВт

419000 руб.


На складе

4800 л/мин
10 атм
30 кВт

555000 руб.


На складе

5200 л/мин
7 атм
30 кВт

555000 руб.


На складе

5200 л/мин
7 атм
30 кВт

507000 руб.


На складе

5800 л/мин
10 атм
37 кВт

628000 руб.


На складе

6300 л/мин
7 атм
37 кВт

628000 руб.


На складе

7200 л/мин
10 атм
45 кВт

705000 руб.


На складе

Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 7,2/1,0 в кожухе

7200 л/мин
10 атм
45 кВт

741000 руб.


На складе

7200 л/мин
10 атм
45 кВт

754000 руб.


На складе

7800 л/мин
7 атм
45 кВт

705000 руб.


На складе

Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 7,8/0,7 в кожухе

7800 л/мин
7 атм
45 кВт

741000 руб.


На складе